ISTORIJA, VEIKLA VADOVYBĖ NARYSTĖ KLUBO ĮSTATAI

KLUBO ŠTABAS


Arvydas POCIŪNAS

Klubui vadovauja klubo Didysis etmonas, LDK kariuomenės artilerijos generolas
Arvydas POCIŪNAS.

Algimantas DAUGIRDAS

Štabo viršininkas, LDK kariuomenės artilerijos papulkininkis
Algimantas DAUGIRDAS

Vygaudas ŠARTUS

Klubo lauko etmonas, gvardijos štabskapitonas
Vygaudas ŠARTUS

Vilija SAPJANSKIENĖ

Štabo adjutantas, artilerijos poručnikas
Vilija SAPJANSKIENĖ

Algirdas ŽANDARAS

Regimentkvartirmeisteris, jėgerių kapralas
Algirdas ŽANDARAS

Gerarda DRUČKUVIENĖ

Štabo furjeris, artilerijos bombardyrius
Gerarda DRUČKUVIENĖ

ISTORIJA, VEIKLA VADOVYBĖ NARYSTĖ KLUBO ĮSTATAI