ISTORIJA, VEIKLA VADOVYBĖ NARYSTĖ KLUBO ĮSTATAI

NARYSTĖ KLUBE


       Kauno karo istorijos klubo nariu gali būti kiekvienas pilnametis* Lietuvos Respublikos pilietis, pareiškęs tokį norą, dalyvaujantis klubo veikloje, mokantis nustatytus mokesčius bei nepažeidžiantis Klubo įstatų bei drausmės nuostatų.
       Norintys tapti klubo nariais asmenys turi apsilankyti Vytauto Didžiojo karo muziejaus patalpose įsikūrusiame Klubo štabe, pasikalbėti su vadovybe, kuri Jums patars pasirinkti viena ar kitą klubo atšaką, rekonstruojamos istorijos atkarpą ar istorinę kariuomenės rūšį, pulką. Vėliau Jūs turėsite lankytis bent kartą per mėnesį vykstančiuose visuotiniuose Klubo narių susirinkimuose, domėtis veikla, naujienomis, prisidėti pagal galimybes prie Klubo tikslų siekimo bei įgyvendinimo.
       Galiausiai, kai užpildysite prašymą dėl priėmimo į Klubą, susimokėsite stojamąjį nario mokestį ir užsirekomenduosite Klube, Jūs būsite priimtas pilnateisiu Klubo nariu, pasekoje ko, pradėsite rūpintis atatinkamos uniformos pasisiūdinimu, dalyvausite Klubo veikloje, kelionėse, mūšių inscenizacijose.


* - Klubo nariais tapti, bei dalyvauti tam tikroje veikloje gali ir nesulaukę pilnametystės asmenys. Tačiau jiems taikomi tam tikri apribojimai - siekiant užtikrinti jų pačių saugumą, neleidžiama vykti į užsienio šalyse vykstančius renginius, atlikti kai kuriuos pavojingus darbus ir t.t.


ISTORIJA, VEIKLA VADOVYBĖ NARYSTĖ KLUBO ĮSTATAI