2007 METAI 2006 METAI 2005 METAI 2004 METAI 2003 METAI 2002 METAI 2001 METAI 2000 METAI
1999 METAI 1998 METAI 1997 METAI          

KLUBO  FOTOMETRAŠTIS
2006 metai

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Vasario 16 d.

Kaunas - Lietuva

DELTUVOS MŪŠIO INSCENIZACIJA

Liepos 2 d.

Deltuva - Lietuva

PULTUSKO MŪŠIO  INSCENIZACIJA

Liepos 6 - 9 d.

Pultuskas - Lenkija

1831M. SUKILIMO PRADŽIOS MINĖJIMAS

Gruodžio 2-3d.

Varšuva - Lenkija

 

 

2007 METAI 2006 METAI 2005 METAI 2004 METAI 2003 METAI 2002 METAI 2001 METAI 2000 METAI
1999 METAI 1998 METAI 1997 METAI